top of page

Opstellingen

We zijn allemaal onderdeel uit van veel verschillende systemen. Als je ergens tegen aan loopt in je leven, dan kan het zijn dat er blokkades zijn binnen een van de systemen waar jij deel van uitmaakt. Misschien herken je bepaalde patronen die je hebt met andere mensen, bijvoorbeeld binnen je relaties of op je werk, die steeds terug komen. Dan kan een opstelling uitkomst bieden.

In een opstelling kijken we naar jouw positie binnen het geheel.
We nemen een vraag die jij hebt als uitgangspunt en kijken naar hoe alle aspecten en personen zich binnen dit thema tot jou verhouden. Het magische is dat, als je ziet hoe alles zich tot elkaar verhoudt, en waar de pijnpunten zitten, dingen gaan verschuiven. Er worden vanzelf dingen opgeruimd en er komt  nieuwe energie vrij.

Ik bied opstellingen aan als losse sessie of als onderdeel van een traject of driedaagse.

Kosten

Ik reken €95 per uur

Aanmelden

Boek een 1 op 1 opstelling

Kennismaken

Om te kijken of een 1 op 1 opstelling geschikt is voor jou bied ik een kennismakingsgesprek aan.

There are many different systems that we all operate in. If you are experiencing difficulties in your life, it may be due to blockages within one of the systems that you are part of.
bottom of page